12 Februarie

Exod 29-30

Exod 29:1  Iată ce vei face ca să-i sfinţeşti şi să-Mi împlinească slujba de preoţi. Ia un viţel şi doi berbeci fără cusur.
2  Fă, din făină aleasă de grâu, nişte azimi, turte nedospite, frământate cu untdelemn şi plăcinte nedospite, stropite cu untdelemn.
3  Să le pui într-un coş şi să le aduci împreună cu viţelul şi cei doi berbeci.
4  Să aduci apoi pe Aaron şi pe fiii lui la uşa cortului întâlnirii şi să-i speli cu apă.
5  Să iei veşmintele; să îmbraci pe Aaron cu tunica, cu mantia efodului, cu efodul şi cu pieptarul şi să-l încingi cu brâul efodului.
6  Să-i pui mitra pe cap şi pe mitră să pui tabla sfinţeniei.
7  Să iei untdelemnul pentru ungere, să i-l torni pe cap şi să-l ungi.
8  Să aduci apoi pe fiii lui şi să-i îmbraci cu tunicile.
9  Să încingi pe Aaron şi pe fiii lui cu un brâu şi să pui bonetele pe capetele fiilor lui Aaron. Preoţia va fi a lor printr-o lege veşnică. Astfel să închini pe Aaron şi pe fiii lui în slujba Mea.
10  Să aduci viţelul înaintea cortului întâlnirii şi Aaron şi fiii lui să-şi pună mâinile pe capul viţelului.
11  Să junghii viţelul înaintea Domnului, la uşa cortului întâlnirii.
12  Să iei cu degetul tău din sângele viţelului, să pui pe coarnele altarului, iar celălalt sânge să-l verşi la picioarele altarului.
13  Să iei toată grăsimea care acopere măruntaiele şi prapurul ficatului, cei doi rinichi cu grăsimea care-i acopere şi să le arzi pe altar.
14  Dar carnea viţelului, pielea şi balega lui să le arzi în foc, afară din tabără: aceasta este o jertfă pentru păcat.
15  Să iei pe unul din cei doi berbeci; şi Aaron şi fiii lui să-şi pună mâinile pe capul berbecului.
16  Să junghii berbecul; să-i iei sângele şi să-l stropeşti pe altar de jur împrejur.
17  Apoi să tai berbecul în bucăţi şi să-i speli măruntaiele şi picioarele, şi să le pui lângă celelalte bucăţi şi lângă capul lui.
18  Berbecul să-l arzi de tot pe altar; aceasta este o ardere-de-tot pentru Domnul, este o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului.
19  Să iei apoi pe celălalt berbec; şi Aaron şi fiii lui să-şi pună mâinile pe capul berbecelui.
20  Să junghii berbecul; să iei din sângele lui, să pui pe vârful urechii drepte a lui Aaron şi pe vârful urechii drepte a fiilor lui, pe degetul cel mare al mânii lor drepte şi pe degetul cel mare al piciorului lor drept, iar celălalt sânge să-l stropeşti pe altar de jur împrejur.
21  Să iei din sângele de pe altar şi din untdelemnul pentru ungere şi să stropeşti pe Aaron şi veşmintele lui, pe fiii lui şi veşmintele lor. Astfel vor fi închinaţi, Aaron şi veşmintele lui, fiii şi veşmintele lor în slujba Domnului.
22  Să iei apoi grăsimea berbecelui, coada, grăsimea care acopere măruntaiele, prapurul ficatului, cei doi rinichi cu grăsimea care-i acopere şi spata dreaptă, căci acesta este un berbec de închinare în slujba Domnului;
23  din coş să iei din azimile, puse înaintea Domnului, o turtă de pâine, o turtă cu untdelemn şi o plăcintă.
24  Toate acestea să le pui în mâinile lui Aaron şi în mâinile fiilor lui, şi să le legeni într-o parte şi într-alta, ca un dar legănat înaintea Domnului.
25  Să le iei apoi din mâinile lor şi să le arzi pe altar, deasupra arderii-de-tot; aceasta este o jertfă mistuită de foc înaintea Domnului, de un miros plăcut Domnului.
26  Să iei şi pieptul berbecelui care va sluji la închinarea lui Aaron în slujba Domnului şi să-l legeni într-o parte şi în alta, ca un dar legănat înaintea Domnului: aceasta va fi partea ta.
27  Să sfinţeşti pieptul legănat şi spata ridicată din berbecul care va sluji la închinarea lui Aaron şi a fiilor lui în slujba Domnului, pieptul legănându-l într-o parte şi într-alta, spata înfăţişînd-o înaintea Domnului prin ridicare.
28  Ele vor fi ale lui Aaron şi ale fiilor lui, printr-o lege veşnică pe care o vor ţine copiii lui Israel; căci este o jertfă adusă prin ridicare; şi, în jertfele de mulţumire ale copiilor lui Israel, jertfa adusă prin ridicare va fi a Domnului.
29  Veşmintele sfinte ale lui Aaron vor fi după el ale fiilor lui, care le vor pune când vor fi unşi şi când vor fi închinaţi în slujbă.
30  Vor fi purtate timp de şapte zile de către acela din fiii lui care îi va urma în slujba preoţiei şi care va intra în Cortul Întâlnirii ca să facă slujba în Sfântul locaş.
31  Să iei apoi berbecul pentru închinarea în slujba Domnului şi să pui să-i fiarbă carnea într-un loc Sfânt.
32  Aaron şi fiii lui să mănânce, la uşa cortului întâlnirii, carnea berbecului şi pâinea din coş.
33  Să mănânce astfel tot ce a slujit la facerea ispăşirii, ca să fie închinaţi în slujbă şi sfinţiţi; nimeni altul să nu mănânce din ele, căci Sunt lucruri sfinte.
34  Dacă va rămâne ceva din carnea întrebuinţată pentru închinarea în slujbă şi din pâine până dimineaţa, să arzi în foc ce va rămâne; să nu se mănânce, căci este un lucru Sfânt.
35  Să urmezi, cu privire la Aaron şi la fiii lui, toate poruncile pe care ţi le-am dat. În şapte zile să-i închini în slujbă.
36  În fiecare zi să mai aduci un viţel ca jertfă pentru păcat, pentru ispăşire; să curăţeşti altarul, făcând ispăşirea aceasta, şi să-l ungi ca să-l sfinţeşti.
37  Timp de şapte zile să faci ispăşire pentru altar şi să-l sfinţeşti; şi astfel altarul va fi preaSfânt şi oricine se va atinge de altar va fi sfinţit.
38  Iată ce să jertfeşti pe altar: doi miei de un an, în fiecare zi, necurmat.
39  Un miel să-l jertfeşti dimineaţa, iar celălalt miel seara.
40  Împreună cu cel dintâi miel, să aduci a zecea parte dintr-o efă de floare de făină, frământată într-un sfert de hin de untdelemn de măsline fără drojdie, şi o jertfă de băutură de un sfert de hin de vin.
41  Pe al doilea miel să-l jertfeşti seara şi să aduci împreună cu el o jertfă de mâncare şi o jertfă de băutură ca cele de dimineaţă; aceasta este o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului.
42  Aceasta este arderea-de-tot necurmată, care va fi adusă de urmaşii voştri la uşa cortului întâlnirii, înaintea Domnului; acolo Mă voi întâlni cu voi şi îţi voi vorbi.
43  Acolo Mă voi întâlni cu copiii lui Israel şi locul acela va fi sfinţit de slava Mea.
44  Voi sfinţi Cortul Întâlnirii şi altarul; voi sfinţi pe Aaron şi pe fiii lui, ca să fie în slujba Mea ca preoţi.
45  Eu voi locui în mijlocul copiilor lui Israel şi voi fi Dumnezeul lor.
46  Ei vor cunoaşte că Eu Sunt Domnul Dumnezeul lor, care i-am scos din ţara Egiptului, ca să locuiesc în mijlocul lor. Eu Sunt Domnul, Dumnezeul lor.

Exod 30:1  Să faci apoi un altar pentru arderea tămâiei şi anume să-l faci din lemn de salcîm.
2  Lungimea lui să fie de un cot, iar lăţimea tot de un cot; să fie în patru colţuri şi înălţimea lui să fie de doi coţi. Coarnele altarului să fie dintr-o bucată cu el.
3  Să-i poleieşti cu aur curat, atât partea de sus, cât şi pereţii lui de jur împrejur şi coarnele; şi să-i faci o cunună din aur de jur împrejur.
4  Dedesubtul cununii să-i faci două verigi din aur de amândouă laturile, în cele două unghiuri, pentru punerea drugilor care vor sluji la ducerea lui.
5  Drugii să-i faci din lemn de salcîm şi să-i poleieşti cu aur.
6  Să aşezi altarul în faţa perdelei dinăuntru, care este înaintea chivotului mărturiei, în faţa capacului ispăşirii, care este deasupra mărturiei, şi unde Mă voi întâlni cu tine.
7  Aaron va arde pe el tămâie mirositoare; va arde tămâie în fiecare dimineaţă, când va pregăti candelele;
8  va arde şi seara când va aşeza candelele. Astfel se va arde necurmat din partea voastră tămâie înaintea Domnului din neam în neam.
9  Să nu aduceţi pe altar altfel de tămâie, nici ardere de tot, nici jertfă de mâncare şi să nu turnaţi pe el nici o jertfă de băutură.
10  Numai odată în fiecare an, Aaron va face ispăşire pe coarnele altarului. Ispăşirea aceasta o va face odată pe an cu sângele dobitocului adus ca jertfă pentru ispăşirea păcatului, printre urmaşii voştri. Acesta va fi un lucru preaSfânt înaintea Domnului.”
11  Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
12  „Când vei socoti pe copiii lui Israel şi le vei face numărătoarea, fiecare din ei să dea Domnului un dar în bani, pentru răscumpărarea sufletului lui, ca să nu fie loviţi de nici o urgie, cu prilejul acestei numărători.
13  Iată ce vor da toţi cei ce vor fi cuprinşi în numărătoarea aceasta: o jumătate de siclu, după siclul Sfântului locaş, care este de douăzeci de ghere; o jumătate de siclu va fi darul ridicat pentru Domnul.
14  Orice om cuprins în numărătoare, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, va plăti darul ridicat pentru Domnul.
15  Bogatul să nu plătească mai mult şi săracul să nu plătească mai puţin de o jumătate de siclu, ca dar ridicat pentru Domnul, pentru răscumpărarea sufletelor.
16  Să ridici de la copiii lui Israel argintul pentru răscumpărare şi să-l întrebuinţezi pentru slujba cortului întâlnirii; aceasta va fi pentru copiii lui Israel o aducere aminte înaintea Domnului pentru răscumpărarea sufletelor lor.”
17  Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
18  „Să faci un lighean din aramă, cu piciorul lui din aramă, pentru spălat; să-l aşezi între Cortul Întâlnirii şi altar şi să torni apă în el,
19  ca să-şi spele în el Aaron şi fiii lui mâinile şi picioarele.
20  Când vor intra în Cortul Întâlnirii se vor spăla cu apa aceasta, ca să nu moară; şi se vor spăla şi când se vor apropia de altar ca să facă slujba şi ca să aducă Domnului jertfe arse de foc.
21  Îşi vor spăla mâinile şi picioarele ca să nu moară. Aceasta va fi o lege necurmată pentru Aaron, pentru fiii lui şi pentru urmaşii lor.”
22  Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
23  „Ia din cele mai bune mirodenii, cinci sute de sicli de smirnă foarte curată, jumătate – adică două sute cincizeci de sicli – de scorţişoară mirositoare, două sute cincizeci de sicli de trestie mirositoare,
24  cinci sute de sicli de casia, după siclul Sfântului locaş, şi un hin de untdelemn de măslin.
25  Cu ele să faci un untdelemn pentru ungerea Sfântă, o amestecătură mirositoare, făcută după meşteşugul făcătorului de mir; acesta va fi untdelemnul pentru ungerea Sfântă.
26  Cu el să ungi Cortul Întâlnirii şi chivotul mărturiei,
27  masa şi toate uneltele ei, sfeşnicul şi uneltele lui, altarul tămâierii,
28  altarul arderilor-de-tot cu toate uneltele lui şi ligheanul cu piciorul lui.
29  Să sfinţeşti aceste lucruri şi ele vor fi prea sfinte; oricine se va atinge de ele va fi sfinţit.
30  Să ungi, de asemenea, pe Aaron şi pe fiii lui şi să-i sfinţeşti, ca să fie în slujba Mea ca preoţi.
31  Să vorbeşti copiilor lui Israel şi să le spui: „Acesta Îmi va fi untdelemnul pentru ungerea Sfântă, printre urmaşii voştri.
32  Să nu se ungă cu el trupul nici unui om şi să nu faceţi un alt untdelemn la fel ca el, după aceeaşi întocmire; el este Sfânt, şi voi să-l priviţi ca Sfânt.
33  Oricine va face un untdelemn la fel ca el sau va unge cu el pe altul, va fi nimicit din poporul lui.”
34  Domnul i-a zis lui Moise: „Ia mirodenii, stacte, onice mirositoare, halvan, şi tămâie curată, în aceeaşi măsură.
35  Cu ele să faci tămâie, o amestecătură mirositoare, alcătuită după meşteşugul făcătorului de mir; să fie sărată, curată şi Sfântă.
36  S-o pisezi mărunt şi s-o pui înaintea mărturiei, în Cortul Întâlnirii, unde Mă voi întâlni cu tine. Acesta va fi pentru voi un lucru preaSfânt.
37  Tămâie ca aceasta, în aceeaşi întocmire, să nu vă faceţi, ci s-o priviţi ca Sfântă şi păstrată pentru Domnul.
38  Oricine va face tămâie la fel ca ea, ca s-o miroase, va fi nimicit din poporul lui.”

Psalmul 39

Psalmi 39:1  (Către mai marele cântăreţilor: Către Iedutun. Un psalm al lui David.) Ziceam: „Voi veghea asupra căilor mele, ca să nu păcătuiesc cu limba; îmi voi pune frâu gurii, cât va sta cel rău înaintea mea.”
2  Am stat mut, în tăcere; am tăcut, cu toate că eram nenorocit; şi totuşi durerea mea nu era mai puţin mare.
3  Îmi ardea inima în mine, un foc lăuntric mă mistuia; şi atunci mi-a venit cuvântul pe limbă, şi am zis:
4  „Doamne, spune-mi care este sfârşitul vieţii mele, care este măsura zilelor mele, ca să ştiu cât de trecător Sunt.”
5  Iată că zilele mele Sunt cât un lat de mână, şi viaţa mea este ca o nimica înaintea Ta. Da, orice om este doar o suflare, oricît de bine s-ar ţinea.
6  Da, omul umblă ca o umbră, se frământă degeaba, strânge la comori, şi nu ştie cine le va lua.
7  Acum, Doamne, ce mai pot nădăjdui eu? În Tine îmi este nădejdea
8  Izbăveşte-mă de toate fărădelegile mele! Nu mă face de ocara celui nebun!
9  Stau mut, nu deschid gura, căci Tu lucrezi.
10  Abate-Ţi loviturile de la mine! Îmi iese sufletul sub loviturile mânii Tale.
11  Tu pedepseşti pe om, şi-l loveşti pentru fărădelegea lui: îi prăpădeşti, ca molia, ce are el mai scump. Da, orice om este doar o suflare.
12  Ascultă-mi rugăciunea, Doamne, şi pleacă-Ţi urechea la strigătele mele! Nu tăcea în faţa lacrămilor mele! Căci Sunt un străin înaintea Ta, un pribeag, ca toţi părinţii mei.
13  Abate-Ţi privirea de la mine, şi lasă-mă să răsuflu, până nu mă duc şi să nu mai fiu!

Luca 3

Luca 3:1  În anul al cincisprezecelea al domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Pilat din Pont era dregător în Iudea, Irod, cârmuitor al Galileii, Filip, fratele lui, cârmuitor al Ituriei şi al Trahonitei, Lisania, cârmuitor al Abilenei,
2  şi în zilele marilor preoţi Ana şi Caiafa, Cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia în pustie.
3  Şi Ioan a venit prin tot ţinutul din împrejurimile Iordanului, şi propovăduia botezul pocăinţei, pentru iertarea păcatelor,
4  după cum este scris în cartea cuvintelor proorocului Isaia: „Iată glasul celui ce strigă în pustie: „Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările.
5  Orice vale va fi astupată, orice munte şi orice deal va fi prefăcut în loc neted; căile strîmbe vor fi îndreptate, şi drumurile zgronţuroase vor fi netezite.
6  Şi orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu.”
7  Ioan zicea, deci, noroadelor, care veneau să fie botezate de el: „Pui de năpîrci, cine v-a învăţat să fugiţi de mânia viitoare?
8  Faceţi, deci, roade vrednice de pocăinţa voastră, şi nu vă apucaţi să ziceţi în voi înşivă: „Avem pe Avraam ca tată!” Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam.
9  Securea a şi fost înfiptă la rădăcina pomilor: deci, orice pom care nu face roadă bună, este tăiat şi aruncat în foc.”
10  Noroadele îl întrebau, şi ziceau: „Atunci ce trebuie să facem?”
11  Drept răspuns, el le zicea: „Cine are două haine, să împartă cu cine n-are nici una; şi cine are de mâncare, să facă la fel.”
12  Au venit şi nişte vameşi să fie botezaţi, şi i-au zis: „Învăţătorului, noi ce trebuie să facem?”
13  El le-a răspuns: „Să nu cereţi nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luaţi.”
14  Nişte oştaşi îl întrebau şi ei, şi ziceau: „Dar noi ce trebuie să facem?” El le-a răspuns: „Să nu stoarceţi nimic de la nimeni prin ameninţări, nici să nu învinuiţi pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulţumiţi cu lefurile voastre.”
15  Fiindcă norodul era în aşteptare, şi toţi se gândeau în inimile lor cu privire la Ioan, dacă nu cumva este el Hristosul,
16  Ioan, drept răspuns, a zis tuturor: „Cît despre mine, eu vă botez cu apă; dar vine Acela care este mai puternic decât mine, şi căruia eu nu Sunt vrednic să-I desleg cureaua încălţămintelor. El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc.
17  Acela are lopata în mână; Îşi va curăţi aria cu desăvârşire, şi Îşi va strânge grâul în grînar, iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge.”
18  Astfel propovăduia Ioan norodului Evanghelia, şi-i dădea încă multe alte îndemnuri.
19  Dar cârmuitorul Irod, care era mustrat de Ioan pentru Irodiada, nevasta fratelui său Filip, şi pentru toate relele pe care le făcuse,
20  a mai adăugat la toate celelalte rele şi pe acela că a închis pe Ioan în temniţă.
21  După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat şi Isus; şi pe când Se ruga, s-a deschis cerul,
22  şi Duhul Sfânt S-a pogorât peste El în chip trupesc, ca un porumbel. Şi din cer s-a auzit un glas, care zicea: „Tu eşti Fiul Meu prea iubit: în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea!”
23  Isus avea aproape treizeci de ani, când a început să înveţe pe norod; şi era, cum se credea, fiul lui Iosif, fiul lui Eli,
24  fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Melhi, fiul lui Ianai, fiul lui Iosif,
25  fiul lui Matatia, fiul lui Amos, fiul lui Naum, fiul lui Esli, fiul lui Nagai,
26  fiul lui Maat, fiul lui Matatia, fiul lui Semei, fiul lui Ioseh, fiul lui Ioda,
27  fiul lui Ioanan, fiul lui Resa, fiul lui Zorobabel, fiul lui Salatiel, fiul lui Neri,
28  fiul lui Melhi, fiul lui Adi, fiul lui Cosam, fiul lui Elmadam, fiul lui Er,
29  fiul lui Isus, fiul lui Eliezer, fiul lui Iorim, fiul lui Matat, fiul lui Levi,
30  fiul lui Simeon, fiul lui Iuda, fiul lui Iosif, fiul lui Ionam, fiul lui Eliachim,
31  fiul lui Melea, fiul lui Mena, fiul lui Matata, fiul lui Natan, fiul lui David,
32  fiul lui Iese, fiul lui Iobed, fiul lui Booz, fiul lui Salmon, fiul lui Naason,
33  fiul lui Aminadab, fiul lui Admin, fiul lui Arni, fiul lui Esrom, fiul lui Fares, fiul lui Iuda,
34  fiul lui Iacov, fiul lui Isaac, fiul lui Avraam, fiul lui Tara, fiul lui Nahor,
35  fiul lui Seruh, fiul lui Ragau, fiul lui Falec, fiul lui Eber, fiul lui Sala,
36  fiul lui Cainam, fiul lui Arfaxad, fiul lui Sem, fiul lui Noe, fiul lui Lameh,
37  fiul lui Matusala, fiul lui Enoh, fiul lui Iared, fiul lui Maleleel, fiul lui Cainan,
38  fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *