26 Februarie

Levitic 15-16

Levitic 15:1  Domnul a vorbit lui Moise şi lui Aaron şi a zis:
2  „Vorbiţi copiilor lui Israel, şi spuneţi-le: „Orice om care are o scurgere din trupul lui, prin chiar faptul acesta este necurat.
3  Din pricina scurgerii lui este necurat: fie că trupul lui lasă să se facă scurgerea, fie că o opreşte, este necurat.
4  Orice pat în care se va culca, va fi necurat; şi orice lucru pe care va şedea, va fi necurat.
5  Cine se va atinge de patul lui, să-şi spele hainele, să se scalde în apă, şi va fi necurat până seara.
6  Cine va şedea pe lucrul pe care a şezut el, să-şi spele hainele, să se scalde în apă, şi să fie necurat până seara.
7  Cine se va atinge de trupul lui, să-şi spele hainele, să se scalde în apă, şi va fi necurat până seara.
8  Dacă omul acela scuipă pe un om curat, acesta să-şi spele hainele, să se scalde în apă, şi va fi necurat până seara.
9  Ori ce şea pe care va călări el, va fi necurată.
10  Cine se va atinge de vreun lucru care a fost sub el, va fi necurat până seara; şi cine va ridica lucrul acela, să-şi spele hainele, să se scalde în apă, şi va fi necurat până seara.
11  Cine va fi atins de cel cu scurgerea, şi nu-şi va spăla mâinile în apă, să-şi spele hainele, să se scalde în apă, şi va fi necurat până seara.
12  Orice vas de pământ care va fi atins de el, să fie spart, şi orice vas din lemn să fie spălat în apă.
13  După ce va fi curăţit de scurgerea lui, omul acela să numere şapte zile pentru curăţirea lui; să-şi spele hainele, să-şi scalde trupul în apă curgătoare, şi va fi curat.
14  În ziua a opta, să ia două turturele sau doi pui de porumbel, să se ducă înaintea Domnului, la uşa cortului întâlnirii, şi să-i dea preotului.
15  Preotul să-i aducă, unul ca jertfă de ispăşire, şi celălalt ca ardere de tot; şi preotul să facă ispăşire pentru el înaintea Domnului, pentru scurgerea lui.
16  Omul care va avea o scurgere a seminţei în somn să-şi scalde tot trupul în apă, şi va fi necurat până seara.
17  Orice haină şi ori ce piele care vor fi atinse de scurgerea lui, vor fi spălate cu apă, şi vor fi necurate până seara.
18  Dacă o femeie s-a culcat cu un astfel de om, să se scalde amândoi în apă, şi vor fi necuraţi până seara.
19  Femeia care va avea o scurgere, şi anume o scurgere de sânge din trupul ei, să rămână şapte zile în necurăţia ei. Oricine se va atinge de ea, va fi necurat până seara.
20  Orice pat în care se va culca ea în timpul necurăţiei ei, va fi necurat; şi orice lucru pe care va şedea ea, va fi necurat.
21  Oricine se va atinge de patul ei, să-şi spele hainele, să se scalde în apă, şi va fi necurat până seara.
22  Oricine se va atinge de un lucru pe care a şezut ea, să-şi spele hainele, să se scalde în apă, şi va fi necurat până seara.
23  Dacă este ceva pe patul sau pe lucrul pe care a şezut ea, cine se va atinge de lucrul acela, va fi necurat până seara.
24  Dacă se culcă cineva cu ea, şi vine peste el necurăţia femeii aceleia, el va fi necurat timp de şapte zile, şi orice pat în care se va culca, va fi necurat.
25  Femeia care va avea o scurgere de sânge timp de mai multe zile, în afară de soroacele ei obişnuite sau a cărei scurgere va ţine mai mult ca deobicei, va fi necurată tot timpul scurgerii ei, ca pe vremea când îi vine sorocul.
26  Orice pat în care se va culca în timpul cât va ţine scurgerea aceasta, va fi ca şi patul din timpul când ea este la scurgerea de la soroc; şi orice lucru pe care va şedea, va fi necurat ca atunci când este ea la scurgerea de la soroc.
27  Oricine se va atinge de ele, va fi necurat; să-şi spele hainele, să se scalde în apă, şi va fi necurat până seara.
28  După ce va fi curăţită de scurgerea ei, să numere şapte zile, şi apoi va fi curată.
29  A opta zi, să ia două turturele sau doi pui de porumbel, şi să-i ducă preotului, la uşa cortului întâlnirii.
30  Preotul să aducă unul ca jertfă de ispăşire, şi altul ca ardere de tot; şi preotul să facă ispăşire pentru ea înaintea Domnului, pentru scurgerea care o făcea necurată.
31  Aşa să depărtaţi pe copiii lui Israel de necurăţiile lor, ca să nu moară din pricina necurăţiilor lor, dacă pângăresc cortul Meu, care este în mijlocul lor.
32  Aceasta este legea pentru cel ce are o scurgere sau este întinat printr-o lepădare de sămânţă în somn,
33  pentru cea care este la curgerea de la soroc, pentru bărbatul sau femeia care are o scurgere, şi pentru bărbatul care se culcă cu o femeie necurată.”

Psalmul 53

Psalmi 53:1  (Către mai marele cântăreţilor. De cântat pe flaut. O cântare a lui David.) Nebunul zice în inima lui: „Nu este Dumnezeu!” S-au stricat oamenii, au săvârşit fărădelegi urâte, nu este nici unul care să facă binele.
2  Dumnezeu Se uită de la înălţimea cerurilor peste fiii oamenilor, ca să vadă dacă este cineva care să fie priceput, şi să caute pe Dumnezeu.
3  Dar toţi s-au rătăcit, toţi s-au stricat; nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar.
4  „Şi-au perdut oare mintea cei ce săvârşesc nelegiuirea, de mănâncă pe poporul Meu, cum mănâncă pâinea, şi nu cheamă pe Dumnezeu?”
5  Atunci vor tremura de spaimă, fără să fie vreo pricină de spaimă; Dumnezeu va risipi oasele celor ce tăbărăsc împotriva ta, îi vei face de ruşine, căci Dumnezeu i-a lepădat.
6  O! cine va face să pornească din Sion izbăvirea lui Israel? Când va aduce Dumnezeu înapoi pe prinşii de război ai poporului Său, Iacov se va veseli, şi Israel se va bucura.

Luca 17

Luca 17:1  Isus a zis ucenicilor Săi: „Este cu neputinţă să nu vină prilejuri de păcătuire; dar vai de acela prin care vin!
2  Ar fi mai de folos pentru el să i se lege o piatră de moară de gât, şi să fie aruncat în mare, decât să facă pe unul din aceşti micuţi să păcătuiască.
3  Luaţi seama la voi înşivă! Dacă fratele tău păcătuieşte împotriva ta, mustră-l! Şi dacă-i pare rău, iartă-l!
4  Şi chiar dacă păcătuieşte împotriva ta de şapte ori pe zi, şi de şapte ori pe zi se întoarce la tine şi zice: „Îmi pare rău!” -să-l ierţi.
5  Apostolii au zis Domnului: „Măreşte-ne credinţa!”
6  Şi Domnul a zis: „Dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi zice dudului acestuia: „Desrădăcinează-te şi sădeşte-te în mare” şi v-ar asculta.
7  Cine dintre voi, dacă are un rob, care ară sau paşte oile, îi va zice, când vine de la câmp: „Vino îndată, şi şezi la masă?”
8  Nu-i va zice mai degrabă: „Găteşte-mi să mănânc, încinge-te, şi slujeşte-mi până voi mânca şi voi bea eu; după aceea, vei mânca şi vei bea şi tu?”
9  Va rămâne el îndatorat faţă de robul acela, pentru că robul a făcut ce-i fusese poruncit? Nu cred.
10  Tot aşa şi voi, după ce veţi face tot ce vi s-a poruncit, să ziceţi: „Suntem nişte robi netrebnici; am făcut ce eram datori să facem.”
11  Isus mergea spre Ierusalim, şi a trecut printre Samaria şi Galilea.
12  Pe când intra într-un sat, L-au întâmpinat zece leproşi. Ei au stat departe,
13  şi-au ridicat glasul, şi au zis: „Isuse, Învăţătorule, ai milă de noi!”
14  Când i-a văzut Isus, le-a zis: „Duceţi-vă şi arătaţi-vă preoţilor!” Şi pe când se duceau, au fost curăţiţi.
15  Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare.
16  S-a aruncat cu faţa la pământ la picioarele lui Isus, şi I-a mulţumit. Era Samaritean.
17  Isus a luat cuvântul şi a zis: „Oare n-au fost curăţiţi toţi cei zece? Dar ceilalţi nouă, unde Sunt?
18  Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă şi să dea slavă lui Dumnezeu?”
19  Apoi i-a zis: „Scoală-te şi pleacă; credinţa ta te-a mântuit.”
20  Fariseii au întrebat pe Isus când va veni Împărăţia lui Dumnezeu. Drept răspuns, El le-a zis: „Împărăţia lui Dumnezeu nu vine în aşa fel ca să izbească privirile.
21  Nu se va zice: „Uite-o aici” sau: „Uite-o acolo!” Căci iată că Împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru.”
22  Şi a zis ucenicilor: „Vor veni zile când veţi dori să vedeţi una din zilele Fiului omului, şi n-o veţi vedea.
23  Vi se va zice: „Iată-L aici, iată-L acolo!” Să nu vă duceţi, nici să nu-i urmaţi.
24  Căci, cum iese fulgerul şi luminează de la o margine a cerului până la cealaltă, aşa va fi şi Fiul omului în ziua Sa.
25  Dar mai întâi trebuie să sufere multe, şi să fie lepădat de neamul acesta.
26  Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel şi în zilele Fiului omului:
27  mâncau, beau, se însurau şi se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie; şi a venit potopul şi i-a prăpădit pe toţi.
28  Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot, se va întâmpla aidoma: oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau;
29  dar, în ziua când a ieşit Lot din Sodoma, a plouat foc şi pucioasă din cer, şi i-a pierdut pe toţi.
30  Tot aşa va fi şi în ziua când Se va arăta Fiul omului.
31  În ziua aceea, cine va fi pe acoperişul casei, şi îşi va avea vasele în casă, să nu se pogoare să le ia; şi cine va fi pe câmp, de asemenea, să nu se mai întoarcă.
32  Aduceţi-vă aminte de nevasta lui Lot.
33  Oricine va căuta să-şi scape viaţa, o va pierde; şi oricine o va pierde, o va găsi.
34  Vă spun că, în noaptea aceea, doi inşi vor fi în acelaşi pat, unul va fi luat şi altul va fi lăsat;
35  două femei vor măcina împreună: una va fi luată, şi alta va fi lăsată.
36  Doi bărbaţi vor fi la câmp: unul va fi luat şi altul va fi lăsat.”
37  Ucenicii L-au întrebat: „Unde, Doamne?” Iar El a răspuns: „Unde va fi trupul acolo se vor strânge vulturii.”


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *