05 Aprilie

Deuteronom 13-14

Deuteronom 13:1  Dacă se va ridica în mijlocul tău un prooroc sau un visător de vise care-ţi va vesti un semn sau o minune,
2  şi se va împlini semnul sau minunea aceea de care ţi-a vorbit el zicând: „Haide după alţi dumnezei” -dumnezei pe care tu nu-i cunoşti, „şi să le slujim”!
3  să n-asculţi cuvintele acelui prooroc sau visător de vise, căci Domnul, Dumnezeul vostru, vă pune la încercare ca să ştie dacă iubiţi pe Domnul, Dumnezeul vostru, din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru.
4  Voi să mergeţi după Domnul, Dumnezeul vostru, şi de El să vă temeţi; poruncile Lui să le păziţi; de glasul Lui să ascultaţi; Lui să-I slujiţi, şi de El să vă alipiţi.
5  Proorocul sau visătorul acela de vise să fie pedepsit cu moartea, căci a vorbit de răsvrătire împotriva Domnului, Dumnezeului vostru, care v-a scos din ţara Egiptului şi v-a izbăvit din casa robiei, şi a voit să te abată de la calea în care ţi-a poruncit Domnul, Dumnezeul tău, să umbli. Să scoţi astfel răul din mijlocul tău.
6  Dacă fratele tău, fiul mamei tale sau fiul tău sau fiica ta sau nevasta care se odihneşte la sînul tău sau prietenul tău pe care-l iubeşti ca pe tine însuţi, te aţîţă în taină, zicând: „Haide, şi să slujim altor dumnezei!” -dumnezei pe care nici tu, nici părinţii tăi nu i-aţi cunoscut,
7  dintre dumnezeii popoarelor care vă înconjoară, lângă tine sau departe de tine, de la o margine a pământului până la cealaltă-
8  să nu te învoieşti şi să nu-l asculţi; să n-arunci spre el o privire de milă, să nu-l cruţi, şi să nu-l ascunzi.
9  Ci să-l omori; întăi mâna ta să se ridice asupra lui ca să-l omoare, şi apoi mâna întregului popor;
10  să-l ucizi cu pietre, şi să moară, pentru că a căutat să te abată de la Domnul, Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei.
11  Să se facă aşa, pentru ca tot Israelul să audă şi să se teamă, şi să nu se mai săvârşească o faptă aşa de nelegiuită în mijlocul tău.
12  Dacă vei auzi spunându-se despre una din cetăţile pe care ţi le-a dat ca locuinţă Domnul, Dumnezeul tău:
13  „Nişte oameni răi au ieşit din mijlocul tău, şi au amăgit pe locuitorii din cetatea lor zicând: „Haide şi să slujim altor dumnezei!” -dumnezei pe care tu nu-i cunoşti-
14  să faci cercetări, să cauţi şi să întrebi cu deamănuntul. Dacă este adevărat, dacă lucrul este întemeiat, dacă urîciunea aceasta a fost făcută în mijlocul tău,
15  atunci să treci prin ascuţişul săbiei pe locuitorii din cetatea aceea, s-o nimiceşti cu desăvârşire împreună cu tot ce va fi în ea, şi să-i treci chiar şi vitele prin ascuţişul săbiei.
16  Să strângi toată prada în mijlocul pieţei, şi să arzi de tot cu foc cetatea şi toată prada ei, înaintea Domnului, Dumnezeului tău: să rămână pentru totdeauna un morman de dărîmături, şi nici o dată să nu fie zidită din nou.
17  Nimic din ce va fi blestemat ca să fie nimicit cu desăvârşire, să nu se lipească de mâna te, pentru ca Domnul să Se întoarcă din iuţimea mâniei Lui, să Se îndure de tine, să te ierte, şi să te înmulţească, după cum a jurat lucrul acesta părinţilor tăi,
18  dacă vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tău, păzind toate poruncile Lui pe care ţi le dau astăzi, şi făcând ce este plăcut înaintea Domnului, Dumnezeului tău.

Deuteronom 14:1  Voi Sunteţi copiii Domnului, Dumnezeului vostru. Să nu vă faceţi crestături şi să nu vă radeţi între ochi pentru un mort.
2  Căci tu eşti un popor Sfânt pentru Domnul, Dumnezeul tău, şi Domnul Dumnezeul tău te-a ales, ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe faţa pământului.
3  Să nu mănânci nici un lucru urîcios.
4  Iată dobitoacele pe care să le mâncaţi: boul, oaia şi capra;
5  cerbul, căprioara şi bivolul; zimbrul, capra neagră, capra sălbatică şi girafa.
6  Să mâncaţi din orice dobitoc care are copita despicată, unghia despărţită în două şi rumegă.
7  Dar să nu mâncaţi din cele ce rumegă numai sau care au numai copita despicată şi unghia despărţită în două. Astfel, să nu mâncaţi cămila, iepurele şi iepurele de casă, care rumegă, dar n-au copita despicată: să le priviţi ca necurate.
8  Să nu mâncaţi porcul, care are copita despicată, dar nu rumegă: să-l priviţi ca necurat. Să nu mâncaţi din carnea lor, şi să nu vă atingeţi de trupurile lor moarte.
9  Iată dobitoacele din care veţi mânca, din toate cele ce Sunt în ape: să mâncaţi din toate cele ce au înotătoare şi solzi.
10  Dar să nu mâncaţi din nici unul din cele ce n-au înotătoare şi solzi: să le priviţi ca necurate.
11  Să mâncaţi orice pasăre curată.
12  Dar iată pe acelea pe care nu le puteţi mânca: vulturul, gripsorul şi vulturul de mare;
13  şorecarul, şoimul, gaia şi tot ce ţine de neamul său;
14  corbul şi toate soiurile lui;
15  struţul, bufniţa, pescărelul, coroiul şi ce ţine de neamul lui;
16  huhurezul, cocostîrcul şi lebăda;
17  pelicanul, corbul de mare şi heretele,
18  barza, bătlanul şi ce ţine de neamul lui, pupăza şi liliacul.
19  Să priviţi ca necurată orice târâtoare care sboară: să nu mâncaţi din ea.
20  Să mâncaţi orice pasăre curată.
21  Să nu mâncaţi din nici o mortăciune; s-o dai străinului care va fi în cetăţile tale, s-o mănânce sau s-o vinzi unui străin; căci tu eşti un popor Sfânt pentru Domnul, Dumnezeul tău. Să nu fierbi iedul în laptele mamei lui.
22  Să iei zeciuiala din tot ce-ţi va aduce sămânţa, din ce-ţi va aduce ogorul în fiecare an.
23  Şi să mănânci înaintea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care-l va alege ca să-Şi aşeze Numele acolo, zeciuiala din grâul tău, din mustul tău şi din untdelemnul tău, şi întâii-născuţi din cireada şi turma ta, ca să te înveţi să te temi totdeauna de Domnul, Dumnezeul tău.
24  Poate când te va binecuvânta Domnul, Dumnezeul tău, drumul va fi prea lung ca să-ţi poţi duce zeciuiala acolo, din pricina depărtării tale de locul pe care-l va alege Domnul, Dumnezeul tău, ca să-Şi pună acolo Numele Lui.
25  Atunci, să-ţi prefaci zeciuala în argint, să strângi argintul acela în mână, şi să te duci la locul pe care-l va alege Domnul, Dumnezeul tău.
26  Acolo, să cumperi cu argintul acela tot ce vei dori: boi, oi, vin şi băuturi tari, tot ce-ţi va place, să le mănânci înaintea Domnului, Dumnezeului tău, şi să te bucuri tu şi familia ta.
27  Să nu părăseşti pe Levitul care va fi în cetăţile tale, căci n-are nici parte de moşie, nici moştenire cu tine.
28  După trei ani, să scoţi toată zeciuiala din venitul tău din anul al treilea, şi s-o pui în cetăţile tale.
29  Atunci să vină Levitul, care n-are nici parte, nici moştenire cu tine, străinul, orfanul şi văduva, care vor fi în cetăţile tale, şi să mănânce şi să se sature, pentru că Domnul, Dumnezeul tău, să te binecuvânteze în toate lucrările pe care le vei face cu mâinile tale.

Psalmul 88

Psalmi 88:1  (O cântare. Un psalm al fiilor lui Core. Către mai marele cântăreţilor. De cântat cu flautul. O cântare a lui Heman, Ezrahitul.) Doamne, Dumnezeul mântuirii mele! Zi şi noapte strig înaintea Ta!
2  S-ajungă rugăciunea mea înaintea Ta! Ia aminte la cererile mele;
3  căci mi s-a săturat sufletul de rele, şi mi se apropie viaţa de locuinţa morţilor.
4  Sunt pus în rândul celor ce se pogoară în groapă, Sunt ca un om, care nu mai are putere.
5  Stau întins printre cei morţi, ca cei ucişi şi culcaţi în mormânt, de care nu-Ţi mai aduci aminte, şi care Sunt despărţiţi de mâna Ta.
6  M-ai aruncat în groapa cea mai de jos, în întuneric, în adâncuri.
7  mânia Ta mă apasă, şi mă năpădeşti cu toate valurile Tale.
8  Ai îndepărtat de la mine pe toţi prietenii mei, m-ai făcut o pricină de scârbă pentru ei; Sunt închis şi nu pot să ies.
9  Mi se topesc ochii de suferinţă; în toate zilele Te chem, Doamne, şi-mi întind mâinile spre Tine!
10  Oare pentru morţi faci Tu minuni? Sau se scoală morţii să Te laude? –
11  Se vorbeşte de bunătatea Ta în mormânt, şi de credincioşia Ta în Adânc?
12  Sunt cunoscute minunile Tale în întuneric, şi dreptatea Ta în ţara uitării?
13  Doamne, eu îşi cer ajutorul, şi dimineaţa rugăciunea mea se înalţă la Tine.
14  Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu? Pentru ce îmi ascunzi Faţa Ta?
15  Din tinereţă, Sunt nenorocit şi trag să mor, Sunt cuprins de spaimele Tale, şi nu ştiu ce să mai fac.
16  mânia Ta trece peste mine, spaimele Tale mă nimicesc de tot.
17  Ele mă înconjoară toată ziua, ca nişte ape, mă înfăşoară toate deodată.
18  Ai depărtat de la mine pe prieteni şi tovarăşi; şi cei de aproape ai mei s-au făcut nevăzuţi.

Fapte 11

Fapte 11:1  Apostolii şi fraţii, care erau în Iudea, au auzit că şi Neamurile au primit Cuvântul lui Dumnezeu.
2  Şi când s-a suit Petru la Ierusalim, îl mustrau cei tăiaţi împrejur,
3  şi ziceau: „Ai intrat în casă la nişte oameni netăiaţi împrejur, şi ai mâncat cu ei.”
4  Petru a început să le spună pe rând cele întâmplate. El a zis:
5  „Eram în cetatea Iope; şi, pe când mă rugam, am căzut într-o răpire sufletească, şi am avut o vedenie: un vas ca o faţă de masă mare, legată cu cele patru colţuri, se cobora din cer, şi a venit până la mine.
6  Când m-am uitat în ea, am văzut dobitoacele cu patru picioare de pe pământ, fiarele, târâtoarele şi păsările cerului.
7  Şi am auzit un glas, care mi-a zis: „Petre, scoală-te, taie şi mănînîncă.”
8  Dar eu am răspuns: „Nicidecum, Doamne, căci nimic spurcat sau necurat n-a intrat vreodată în gura mea.”
9  Şi glasul mi-a zis a doua oară din cer: „Ce a curăţit Dumnezeu, să nu numeşti spurcat.”
10  Lucrul acesta s-a făcut de trei ori; apoi toate au fost ridicate iarăşi în cer.
11  Şi iată că îndată, trei oameni trimeşi din Cezarea la mine, au stat la poarta casei, în care eram.
12  Duhul mi-a spus să plec cu ei, fără să fac vreo deosebire. Aceşti şase fraţi m-au însoţit şi ei, şi am intrat în casa omului.
13  El ne-a istorisit cum a văzut în casa lui pe înger stând înaintea lui, şi zicându-i: „Trimite la Iope, şi cheamă pe Simon, zis şi Petru,
14  care-ţi va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu şi toată casa ta.”
15  Şi, cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt S-a pogorât peste ei ca şi peste noi la început.
16  Şi mi-am adus aminte de vorba Domnului, cum a zis: „Ioan a botezat cu apă, dar voi veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt.”
17  Deci, dacă Dumnezeu le-a dat acelaşi dar, ca şi nouă, care am crezut în Domnul Isus Hristos, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu?”
18  După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu, şi au zis: „Dumnezeu a dat, deci, şi Neamurilor pocăinţă, ca să aibă viaţa.”
19  Cei ce se împrăştiaseră, din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ştefan, au ajuns până în Fenicia, în Cipru şi în Antiohia, şi propovăduiau Cuvântul numai Iudeilor.
20  Totuşi printre ei au fost cîţiva oameni din Cipru şi din Cirena, care au venit în Antiohia, au vorbit şi Grecilor, şi le-au propovăduit Evanghelia Domnului Isus.
21  mâna Domnului era cu ei, şi un mare număr de oameni au crezut şi s-au întors la Domnul.
22  Vestea despre ei a ajuns la urechile Bisericii din Ierusalim, şi au trimis pe Barnaba până la Antiohia.
23  Când a ajuns el, şi a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat, şi i-a îndemnat pe toţi să rămână cu inimă Hotărâtă alipiţi de Domnul.
24  Căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt şi de credinţă. Şi destul de mult norod s-a adaos la Domnul.
25  Barnaba s-a dus apoi la Tars, ca să caute pe Saul;
26  şi, când l-a găsit, l-a adus la Antiohia. Un an întreg, au luat parte la adunările Bisericii, şi au învăţat pe mulţi oameni. Pentru întâiaş dată, ucenicilor li s-a dat numele de creştini în Antiohia.
27  În vremea aceea, s-au pogorât nişte prooroci din Ierusalim la Antiohia.
28  Unul din ei, numit Agab, s-a sculat şi a vestit, prin Duhul, că va fi o foamete mare în toată lumea. Şi a fost, în adevăr, în zilele împăratului Claudiu.
29  Ucenicii au Hotărât să trimeată, fiecare după puterea lui, un ajutor fraţilor, care locuiau în Iudea,
30  ceea ce au şi făcut; şi au trimis acest ajutor la presbiteri (Sau: bătrâni.) prin mâna lui Barnaba şi a lui Saul.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *