Trei lucruri care le avem în comun cu Roma păgână

Un articol apărut în Aletheia încearcă să traseze o sumară paralelă între practici din societatea occidentală și practici din Roma antică. Iată un extras din articol:

Until roughly the mid-twentieth century, there were three widespread practices in antiquity that Christians regarded as antithetical to their faith: abortion, homosexual acts, and leisured divorce.

Christians did not abandon children to death, they practiced sexual chastity (enough of them at any rate for it to be remarked on), and they were faithful in marriage (and likely more in deed than in ideal).

Și o traducere rudimentară:

Până prin aproximativ mijlocul secolului al douăzecilea au existat trei obiceiuri ale lumii antice considerate de către creștini ca fiind contrare credinței lor: avortul, acte homosexuale și divorțul convenient.

Creștinii nu au lăsat copiii să moară, practicau castitatea sexuală (oricum, destul de mulți dintre ei pentru ca lucrul acesta să fie remarcat) și erau credincioși în căsătorie (probabil mai mult în realitate decât în imaginație).

Warning:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Comments are closed.