Sincretism și ecumenism la PCUSA

Recent denominația prezbiteriană americană PCUSA (Presbiterian Church of USA) a ținut la Detroit Michigan cea de-a 222 Adunare Generală a sa. Cu această ocazie s-a rugat un reprezentant al comunității musulmane din Portland, spunând următoarele cuvinte: „Allah, binecuvintează-ne pe noi și binecuvintează familiile noastre și binecuvintează pe Domnul nostru. Călăuzește-ne pe calea cea dreaptă, cărarea tuturor profeților: Avraam, Ismael, Moise, Isus și Mohamed, pacea să fie peste ei toți, Amin”.

Ecumenism? Corectitudine politică? Și una și alta. Denominația aceasta și-a pierdut direcția și nu este singură. Episcopalienii se îndreaptă și ei către același dezastru teologic și moral. Membralitatea denominației este în scădere vertiginoasă. Prelați și.. prelate (cum să le zicem femeilor-păstorițe ale acestor denominații?) fără Dumnezeu și fără cunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu, impunându-și voia și ideile asupra unei turme care nu are nici ea habar de Bible.

Ordinarea femeilor ca păstori a fost doar primul pas în direcția greșită. A urmat admiterea de pastori/preoți homosexuali, apoi îmbrățișarea căsătoriei homosexualilor. Fondul general a fost acela al unei „evanghelii sociale” care iubește, acceptă, stimează pe toți fără să ceară nimic în schimb. S-a trecut cu vederea că Isus a acceptat și a iubit cu scopul de a duce la pocăință. Iubirea creștină trebuie să aibă în vederea pocăința și mântuirea păcătosului. Creștinul iubește mai întâi mai mult decât orice pe Dumnezeu și din această iubire decurge nevoia de a aduce la Evanghelia Mântuirii pe toți oamenii. Creștinul iubește de dragul lui Dumnezeu.

Acum sincretismul este la culme. O denominația a cărei existență presupune că Isus Cristos este Dumnezeu l-a degradat pe Domnul ei și l-a adus la nivelul lui Avraam și Moise (numai niște slujitori în casa lui Dumnezeu), la nivelul lui Ismael și al lui Mohamed (ultimul un posedat care a inventat o religie demonică). Am uitat că Dumnezeu este un Dumnezeu gelos și că slava Sa nu o împarte cu nimeni. Mai devreme sau mai târziu toți acești preoți impostori și debusolați, acești lupi în piei de oaie care duc turma lui Dumnezeu în rătăcire își vor primi răsplata pentru păcatele lor. Putem cu certitudine parafraza: vai de păstorul care își duce turma la cădere spirituală. Ar fi fost mai bine pentru el să i se fi legat o piatră de moară în jurul gâtului pentru a fi aruncat în mare! Cum spunea recent un tânăr predicator din adunarea noastră: ce poate fi mai rău decât să mergi în iad? Mai rău decât să mergi în iad, este să duci și pe alții cu tine acolo.

Dar de ce să ne mire degringolada doctrinară? Co-moderatoarea aleasă a denominației PCUSA (Denise Anderson) a acuzat biserica creștină a fi și ea o ucigașă, ca și teroristul Omar Mateen din Orlando, doar că nu la fel de eficientă ca el. Ea împarte rolul de conducere o altă femeie iar denominația are ca preoți cel puțin doi bărbați care s-au declarat atei. Unul dintre ei AICI.

Warning:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Comments are closed.